Trường Mầm non Nam Cao là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Nam Cao xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Nam Cao, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Nam Cao phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

Hiện nay tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường là 23 đồng chí

* Trong đó: - Cán bộ quản lý: 03 

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy và nuôi dưỡng: 19  đ/c

- Nhân viên kế toán : 1đ/c

*  Trình độ chuyên môn:

- 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

Trong đó: Trên chuẩn: 20/23 = 87%

                 Đang học nâng chuẩn: 3/20 = 13

- Hiện nay nhà trường đã có 08 đồng chí biên chế nhà nước. 12 đồng chí tham gia đóng bảo hiểm, 03 đồng chí hợp đồng theo thỏa thuận.

* Các tổ chức đoàn thể.

- Trường có 1 chi bộ Đảng gồm 15/23 = 65%

- Trường có tổ chức công đoàn 23 công đoàn viên

- Trường có chi đoàn thanh niên 19 đoàn viên.

- 100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc” và phương án 0 tuổi)

* Số nhóm lớp 

- Trường có tổng số 10 nhóm lớp trong đó:

Nhà trẻ: 04 nhóm lớp cụ thể:

                                   + Nhà trẻ 18 -24 tháng: 02 nhóm

                                  + Nhà trẻ: 25 - 36 tháng: 02 nhóm

Mẫu giáo: 06 lớp:

                                 + 3 tuổi: 02 lớp

                                  + 4 tuổi: 02 lớp

                                  + 5 tuổi: 02 lớp